>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Leerkringen

De wijkgemeenten van de Protestantse wijkgemeenten participeren in de Krimpense Raad van Kerken. Dit is een interkerkelijk overlegorgaan. Vanuit deze Raad van Kerken worden de  gesprekskringen, cursussen en andere activiteiten aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in de Gids leerkringen Raad van Kerken.