>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Gebedskring Krimpen

Henri Nouwen schrijft in zijn boek De weg naar Vrede dat het grote geheim van het gebed is,
dat het ons nu al binnenleidt in het huis van God. Dat bidden kan overal, alleen of samen
met andere ‘huisgenoten’. Door samen te bidden, bemoedigen we elkaar om het gebed vol
te houden.

De interkerkelijke gebedskring Krimpen komt  samen in de consistorie van de IJsseldijkkerk op iedere eerste en derde donderdag van de maand steeds om 19:00 uur.

GEBED VOOR DE GEMEENTE

Met grote regelmaat heeft u de afgelopen maanden kunnen horen en lezen over de ontwikkelingen binnen de PKN Krimpen aan den IJssel. Met name het fusieproces tussen Rank en Ark staat daarbij volop in de belangstelling. En misschien wordt wel eens de indruk gewekt dat dit een zaak is die zich voornamelijk op het niveau van kerkenraden en een aantal commissies voltrekt. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar, want als het gaat om een samengaan is de inbreng van iedereen van belang.

Heel concreet gaat het er dan om dat we ons ten diepste bewust zijn van het feit dat alle werkzaamheden binnen de Gemeente van Christus Jezus slechts dan kans van slagen hebben als ze gedragen worden door voortdurend gebed. En juist als er veel op het spel staat en veel mensen bij een zaak betrokken zijn is dit gebed eens te meer noodzakelijk! Niet voor niets houdt Paulus ons voor dat we moeten blijven bidden ‘zonder ophouden’ (I Thess 5: 17; vgl. Fil. 4: 6: ‘… laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’).

Het is om deze reden dat wij, als kerkenraden van Rank en Ark, iedereen van harte willen uitnodigen en oproepen om te bidden voor het fusieproces in het algemeen en voor de personen die erbij betrokken zijn in het bijzonder. Dat kan natuurlijk thuis, maar er is ook de mogelijkheid om dat samen te doen en wel door deel te nemen aan de gebedsgroep die al gedurende een aantal jaren binnen de PKN Krimpen aan den IJssel actief is. De deelnemers komen iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 19.00 u. – 20.00 u. samen in de IJsseldijkkerk om te bidden voor de diverse wijkgemeenten in het algemeen en gemeenteleden die om welke reden dan ook extra aandacht behoeven, in het bijzonder.

Als interkerkelijke gebedskring Krimpen brengen we door gebed alle vreugden, zorgen en
gedachten bij God. We bidden voor mensen, de kerk en de wereld. U en jij zijn van harte
welkom om met ons mee te bidden. Ook als u/jij maar eenmalig of onregelmatig in de
gelegenheid bent om te komen, ben(t) u/je welkom.

Stuur gerust een email met gebedspunten of vragen naar gebedskringkrimpen@gmail.com. Contactpersoon is
Annemieke Ringoir 0180-590019.

Wat: gebedskring Krimpen
Wie: voor iedereen
Waar: IJsseldijkkerk
Wanneer: elke eerste en derde donderdag van de maand om 19.00u