>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Catechese

Voor de catechisatie werkt De Ark samen met de IJsseldijkkerk. Meer info.

Terugblik seizoen 2016-2017:

Afgelopen seizoen was er weer sprake van een nauwe samenwerking tussen de IJsseldijk en de Ark op het gebied van de catechese. Iedere twee weken waren er zo’n 15 à 17 jongelui present en werden zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld. En dat alles binnen de kaders van de inmiddels beproefde ‘eethuisformule’ (die al in 2002 in de Ark van start ging). Vorige week was de afsluiting van het seizoen, – dat we weer als zeer geslaagd mogen benoemen en uiteraard hopen we ook het komende seizoen weer op een enthousiaste groep jongelui om samen na te denken over de boodschap van de Bijbel!
Met dank aan allen die op welke manier dan ook medewerking verleenden (met name degenen die één of meerdere keren gekookt hebben) en bovenal aan de jongens en meisjes voor hun inzet en bijdrage aan een goede sfeer!