>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Archief voor de ‘Algemeen’ Categorie

Bloemschikking tweede advent

Tweede adventzondag:
Het thema van deze advent is: “volg de ster”. In het bloemstuk staat de ster ook voor
licht in de duisternis. De kleur van advent is paars. In de stamboom van Jezus staan allerlei namen. Boaz en Ruth krijgen een zoon: Obed, wat dienaar betekent. Het symbool van trouw en hechten is klimop, wat erg bij Ruth past.De orchideeën staan voor de liefde die in dit boek Ruth een voorname rol speelt. n.a.v. Ruth 4: 9-22.

FUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente.
In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel.
In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen.
Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink
voorzitter Algemene Kerkenraad

Kerkdiensten zondag 8 december 2019

Hartelijk welkom bij de kerkdiensten op deze tweede zondag van Advent:

In de ochtenddienst om 10:00 uur gaat Pastor A.N. van Aarle uit Langeraar voor. U kunt de dienst online meeluisteren en de liturgie bekijken.

De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de IJsseldijkkerk. Deze dienst wordt verzorgd door Klein koor “Shine” met als thema ‘Nine lessons and carols’. De dienst begint om 18:30 uur. U kunt de dienst online meeluisteren.

Afbeelding

Kerstzang aan de IJssel 2019

Afbeelding

Jeugddienst 15 december

Gebedskring Krimpen in december

De Gebedskring Krimpen heeft in december niet op de eerste en derde donderdag van de maand haar bijeenkomsten.
Vanwege de vele activiteiten deze maand is maar één bijeenkomst van de gebedskring in december en wel op donderdag 12 december om 19:00 uur in de IJsseldijkkerk.

‘VOLG DE STER’ Kerstproject kindernevendienst

‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema waarmee we op weg gaan naar Kerst.

Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren koning.

Iedere zondag staat daarbij één van de voorouders van Jezus centraal. We volgen met de kindernevendienst vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus.

Kom je ook?

Je bent van harte welkom!

Tieneractiviteit Schaatsen 13 december

Hallo tieners, gaan jullie 13 december mee schaatsen in Dordrecht?

Voor iedereen van groep 8 tot 16 jaar. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Geef je op via deze link. https://forms.gle/rYLrCVCjZvbjhDR9A

We vertrekken om 19:00 uur en zijn 22:30 uur weer terug. Vraag aan je ouders of ze kunnen rijden en meld je aan!! Voor vragen kun je terecht bij je jeugdouderling

Kerstpost

De inzameling van de kerstpost zal plaats vinden op de zondagen 8 en 15 december in de hal van de kerk. De kosten zijn 55 eurocent per poststuk. Het gaat om post voor Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel. Wij zijn nog op zoek naar bezorgers. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij de ZWO leden of op de maandagen 9 en 16 december post ophalen vanaf 19.30 uur in de Rank. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de campagne Geef licht voor Kinderen in de Knel. Zullen wij met elkaar voor deze kinderen de toekomst weer hoopvol en licht maken? Doet u mee?

Chocoladekerstkransjes, kerstkoekjes en ……….

Op zondag 15 december zijn er in de hal van de kerk weer kerstkransjes en kerstkoekjes te koop. De kosten zijn € 2,50 per zakje.

De opbrengst van deze verkoopactie komt geheel ten goede aan het werk van de Pauluskerk te Rotterdam. Zullen we in de sfeer van Kerst ook hier wat vreugde brengen en aandacht zodat bezoekers van deze kerk mogen weten dat ze niet vergeten worden want ieder mens is waardevol.

Bloemschikking eerste zondag van Advent

Eerste advent
Het thema van deze advent is: volg de ster. In het stuk staat de ster ook voor licht in de duistenis. De kleur van advent is paars. In de stamboom van Jezus staan allerlei namen. De naam Juda betekent: lof aan God. Bij Juda’s geboorte zegt zijn moeder Lea:‘Nu zal ik de Heer danken.’ (Genesis 29:35). Daarom geeft ze hem de naam Juda. In zijn zegen voor Juda gebruikt Jakob een beeldspraak: de leeuw. Het beeld van de leeuw dat Juda in elk opzicht boven zijn broers uitsteekt betekent kracht, gezag en rijkdom. De chrysant staat symbool voor de kracht van Juda.

Afbeelding

Krimpens Kerkblad

Kerstcrea ochtend 10 december

klik voor de totale poster.

Avondgebeden Adventtijd

Op de woensdagen in de adventstijd zijn er gezamenlijke avondgebeden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
Woensdag 27 november De Ark
Woensdag 4 december IJsseldijkkerk
Woensdag 11 december De Wingerd
Woensdag 18 december De Rank
Tijd: 19.15 – 19.45 uur
Samen willen we ons zo op een goede manier voorbereiden op het grote feest van Kerst door te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn.
Iedereen van harte welkom!

Activiteiten Raad van Kerken 2019-2020

Het programma van de Raad van Kerken kunt u inzien via de link: Gids leerkringen Raad van Kerken.