>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<< Totdat de nieuwe site gereed is, zijn beide oude websites in de lucht (ook: derankkrimpen.nl)

Archief voor de ‘Algemeen’ Categorie

Kerkdiensten zondag 26 januari 2020

Hartelijk welkom bij de kerkdiensten op deze zondag:

Ochtenddiensten:

10:00 uur Ark: In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is Dr. Gert den Hartogh; U kunt de dienst online meeluisteren en de liturgie bekijken.

10:00 uur Rank: In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is Ds. W. Vermeulen uit Utrecht; U kunt de dienst online meeluisteren. Deze dienst wordt ook uitgezonden via LOK.

Gezamenlijke avonddienst:

18:30 uur Rank: In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en afgesloten, voorganger is Dr. Gert den Hartogh; U kunt de dienst online meeluisteren

Afbeelding

Jeugddienst IJsseldijkkerk 9 feb

Actie Kerkbalans

Op 18 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans, dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen. Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetings-momenten enz.
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.

Week van Gebed voor de Eenheid

Van 19 t/m 26 januari 2020 zal ook in Krimpen aan den IJssel weer worden meegebeden in het wereldwijde gebed om eenheid. Dit jaar werd deze gebedsweek voorbereid door christenen op Malta.
Zij vieren nog altijd op 10 februari de aankomst van Paulus op hun eiland en hebben daarom ook de
centrale tekst gekozen vanuit Handelingen 28. Het buitengewone staat centraal en daagt ons uit om naar meer te streven dan het gewone. U bent van harte welkom in de openingsdienst op zondag 19 januari in de Bron en in de gebedsbijeenkomsten: op maandag in de Ark, op dinsdag in de Immanuelkerk, op woensdag in de Wingerd, op donderdag in de Rank, op vrijdag in de IJsseldijkkerk en op zaterdag bij de Evangelische Gemeente Krimpen (in kerkgebouw de Bron). Alle avonden beginnen om 19.00 uur. De gebeden duren ongeveer 30 minuten. De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel
Informatie: Hilda Pleysier, hilda.pleysier@gmail.com

Beth Moore Bijbelstudie

In 2020 start er weer een nieuwe Bijbelstudie van Beth Moore: Ontdekkingsreis, jouw weg naar Gods hart. Beth zelf zegt in een toelichting: Hoe kunnen wij, stervelingen, in gesprek zijn met een onzichtbare God? Wanneer Hij tot ons spreekt door zijn Woord, kunnen we leren te reageren. Zo wordt het lezen van de Bijbel getransformeerd tot iets wat God het liefst wil: dat je zó leest dat er een relatie ontstaat. Iedereen die wil groeien in haar relatie met God is welkom! De Bijbelstudies zijn vooral geschikt voor vrouwen. Per dag ben je dertig tot vijfenveertig minuten met het huiswerk bezig. Er is voor vijf dagen per week huiswerk. Het is een keuze om dit iedere dag opnieuw te doen, maar het is de investering zeker waard. Soms worden de studies iedere week gehouden, maar ook vaak iedere veertien dagen. Ga je mee op ontdekkingsreis? Dit kan op: 6 x donderdagavond om de week (23 januari 2020 t/m 9 april 2020) 19.00-22.00 uur, aanmelden vóór 15 januari 2020
6x woensdagmorgen elke week (12 februari 2020 t/m 25 maart 2020) 9.00-12.00 uur, aanmelden vóór 1 februari 2020 De kosten van de cursus zijn € 35,- inclusief het werkboek. Aanmelden kan bij Nelleke Boersema via bm.cursus@gmail.com

Afbeelding

Start nieuwe Alpha cursus 13 januari 2020

FUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Lees meer in de laatste nieuwsbrief!!

Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente.
In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel.
In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen.
Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink
voorzitter Algemene Kerkenraad

Activiteiten Raad van Kerken 2019-2020

Het programma van de Raad van Kerken kunt u inzien via de link: Gids leerkringen Raad van Kerken.