>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Archief voor de ‘Algemeen’ Categorie

Kerkdiensten zondag 22 april 2018

De ochtenddienst begint om 10:00 uur en wordt geleid door de heer S.J. van der Woude uit Zeist.

De gezamenlijke avonddienst is een zangdienst in De Ark die begint om 18:30 uur. De dienst wordt ingevuld en muzikaal aangevuld door:

  • Voorganger Koos Staat uit Andijk;
  • Christelijk gemengd koor Asaf uit Puttershoek;
  • Arie de Korte Piano;
  • Everhard Zwart orgel.

U kunt deze diensten ook online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Duurzaamheidsmarkt 24 april 2018

Hoe kun je het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven?

Verschillende mensen uit onze gemeente zijn hier actief mee bezig. Op de Duurzaamheidsmarkt kunt u hen ontmoeten en zien hoe ze in hun eigen leven en/of leefomgeving bezig zijn. Er zijn heerlijke hapjes van Rechtstreekx en het Krimpens energieproject zonne-energie en windturbine wordt gelanceerd. U kunt uw ecologische voetafdruk berekenen. Ook verschillende organisaties als Zin in Groen, DuurzameKeus, Operatie Steenbreek, zullen aanwezig zijn.

Er is van alles te zien en beleven op deze markt en wellicht wordt u zelf ook op ideeën gebracht. Want duurzaam geloven en denken leidt tot duurzaam doen !

Dinsdag 24 april 2018 19.30-  21.30 uur met om 20.00u lancering project zonne-energie en windturbine.

Locatie:         RK De Bron Memlinghof 2

Kom gerust een kijkje nemen! Informatie bij Hilda Pleysier, hilda.pleysier@online.nl

Afbeelding

Ontmoetingsdienst 22 april 2018

Contactmiddag PCOB 24 april

De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 24 april a.s. een contactmiddag in “De Ark”, aanvang 14.00 uur. Mevrouw Riet Brugman-Schouten uit Zwijndrecht komt naar Krimpen om een lezing en een beeldpresentatie te verzorgen over het onderwerp: “Per postboot 2600 km. langs de Noorse kust”. Iedereen is van harte welkom.

Gemeentevergadering 19 april 20:00 uur

Alle gemeenteleden worden hierbij door de wijkkerkenraad van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een gemeentevergadering welke gehouden zal worden op donderdag 19 april a.s. in de Ark. Een belangrijk onderwerp in deze vergadering zal zijn het “Samen in de Ark”-proces, waarover u elder op de website van de Ark een artikel aantreft van de hand van Cees Paul. De tekst van het advies dat door de werkgroep “Samen in de Ark” is uitgebracht alsmede het naar aanleiding hiervan door de AK genomen besluit kunt u vinden op de website van de Protestantse Gemeente Krimpen:
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180224_Advies_ werkgroep_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf
resp.
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180313_AK_besluit_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf
Mocht u van tevoren uw eventuele vragen al willen doorgeven dan kan dat via het e-mailadres scriba@ark-krimpen.nl. Uiteraard zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn om over andere onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. De kerkenraad hoopt dat velen van u / jullie deze vergadering zullen bijwonen.
Johan van der Niet

Oranjeconcert 26 april 2018

Klik op de afbeelding voor de volledige Flyer!

Samenwerkingsproces ‘Samen in de Ark’

In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten (Ark, Rank en Wingerd) samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden (begin 2018 red.)heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht. U leest de samenvatting van het verslag op de pagina geschiedenis en organisatie op deze site, daar vindt u ook links naar het volledige verslag en het daaruit opgestelde actieplan van de AK.

Kliederkerk 22 april 2018

klik op de afbeelding voor de volledige flyer!