>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Liturgisch bloemschikken

Iedere zondag wordt het liturgisch centrum aangekleed met een boeket bloemen. Deze worden na de dienst als blijk van meeleven, felicitatie of groet bij een gemeentelid bezorgd.

In bijzondere kerkelijke perioden, waaronder de adventsweken en lijdenstijd worden liturgische bloemstukken gemaakt. In de dienst wordt bij de schikking een toelichting gegeven waardoor de bloemschikking een onderdeel van de liturgie is.

De presentaties van de bloemschikkingen zijn op de website gebundeld per kerkelijk jaar zodat u in één reeks het betreffende kerkelijk jaar kunt doorlopen.