>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Ark is kerk

Het menu ‘Ark is kerk’ geeft informatie de organisatorische kant van het kerk zijn: