>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Predikant

Een beknopte autobiografie van de wijkpredikant dr. Gert den Hartogh, geschreven november 2013:

Nu al weer meer dan 12 jaar heb ik het voorrecht de Arkgemeente als predikant te mogen dienen. Na in 1986 te zijn begonnen in de Gelderse Achterhoek, in de streekgemeente Silvolde-Gendringen, verhuisden we in oktober 1990 naar Werkendam, een dorp van schippers en baggeraars aan de rand van de Brabantse Biesbosch. Tot februari 2001 was ik aan de gereformeerde kerk aldaar verbonden, – eerst als gemeentepredikant (tot 1996), vervolgens als ‘predikant met bijzondere opdracht’ in de periode 1996-2000 toen ik in het kader van mijn promotiestudie aan de Universiteit van Utrecht werkte. Daarnaast kwam ik in 1997, min of meer toevallig, in het onderwijs terecht en heb sindsdien aan diverse scholen godsdienst, filosofie en klassieke talen gedoceerd.

Na in oktober 2000 kennis te hebben gemaakt met (vertegenwoordigers van) de Arkgemeente, werd ik in november van datzelfde jaar beroepen en deed in februari 2001 intrede te Krimpen aan den IJssel. Door omstandigheden duurde het weliswaar nog tot augustus alvorens we hier ook daadwerkelijk konden gaan wonen; dus moest er eerst nog een half jaar tussen Werkendam en Krimpen heen en weer gependeld worden. Maar eindelijk was er dan toch het moment dat we als gezin onze intrek konden nemen in de eerste woning die we ‘ons’ huis konden noemen. ‘We’ en ‘ons’: dat zijn mijn vrouw Baukje en onze kinderen Hendrik-Frans, Johannes, Magdalene en Rudolf. Inmiddels zijn drie van de vier het huis uit, waarvan twee getrouwd en zijn we sinds kort de trotse opa en oma van een wolk van een kleindochter…

Kortom: hoewel er ook minder makkelijke momenten waren (maar wie ervaart die niet in zijn of haar leven) ervaren we onze tijd in Krimpen nog altijd als bijzonder zegenrijk en hebben dan ook alle reden om onze hemelse Vader dankbaar te zijn!

…VAN DE ARK

Het predikantschap is de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te staan en talrijke rapporten, studies en nota’s bevatten in mindere of meerdere mate sombere beschouwingen. Het zou een mens er gemakkelijk toe kunnen brengen, zich door de stroom van de negativiteit méé te laten nemen, zich te verliezen in doemdenkerij. Op het moment dat ook ik daaraan zou toegeven, zou de hoop mijns inziens verloren zijn en zou ik mijn toga wel aan de wilgen kunnen hangen. En dat is iets wat ik pertinent weiger, ten eerste omdat ik geloof dat de Ark als wijkgemeente binnen het geheel van kerkelijk Krimpen wel degelijk een plaats en toekomst heeft, ten tweede – en dat hangt ten nauwste met het voorgaande samen – omdat we immers een geloofsgemeenschap zijn die ons gedragen weten door de liefde van en voor ons aller hemelse Vader en zijn Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dat is waar we voor staan, dat is de boodschap die we willen uitdragen door concreet aanwezig te zijn, daar waar we zien dat mensen onze hulp en aandacht nodig hebben.

In dat verband hecht ik veel waarde aan het samen-kerk-zijn zoals dat de laatste jaren concreet gestalte heeft gekregen in het fusieproces dat geleid heeft tot de vorming van de Protestantse Kerk te Krimpen. Het is met het oog daarop dat ik hoop dat de plaatselijke wijkgemeenten de komende jaren in alle gezamenlijkheid zullen komen tot de realisering van werkelijke eenheid. Augustinus wees er meer dan 1600 jaar geleden al op dat mensen geen muren moeten bouwen maar bruggen. Overigens een rechtstreekse verwijzing naar het Latijnse woord voor priester, pontifex, dat letterlijk ‘bruggenbouwer’ betekent. En met het oog daarop is het ook mijn droom, dat ik de komende jaren zal mogen bijdragen aan de afbraak van de muren en de bouw van bruggen. (Is Nederland überhaupt niet mede groot geworden dankzij de bruggenbouw?)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: