>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Op dinsdag 5 november, 20.00 u. zal in de Ark de tweede avond zijn in het kader van de serie leerhuizen over Marcus. Vorige keer hebben we een begin gemaakt met het bestuderen van de tekst aan de hand van de Griekse grondtekst. Het bleek dat zelfs het kleinste (lid)woordje al van belang kan zijn voor zowel vertaling als interpretatie, ja dat van de twaalf uitgereikte vertalingen er slechts twee met elkaar overeenstemden!!
Het belooft weer een interessante avond te worden! Iedereen is uiteraard weer van ganser harte welkom. Mocht u / jij de eerste avond gemist hebben, – Geen probleem: wie wil kan alsnog aanhaken!
We hopen weer op een zinvolle en vruchtbare bijeenkomst: graag tot dinsdag de 5e !