>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Volwassencatechese

Na alweer een aantal jaren inmiddels niet meer weg te denken: de maandelijks terugkerende Volwassencatechese. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen is inmiddels behandeld, maar er zijn nog voldoende zaken waarover nagedacht kan worden! Zo beginnen we het nieuwe seizoen met de vraag, op welke manier de Gemeente van Christus Jezus in Nederland zich het beste kan voorbereiden op de toekomst.
We willen dit doen door terug te kijken naar het verleden en de vraag te stellen, wat we daarvan kunnen leren. – Om vervolgens zo de lijnen door te trekken naar het heden en, zo mogelijk, naar de toekomst! Over dit en andere onderwerpen willen we het komende seizoen weer van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom – ook wie niet eerder deelgenomen heeft!
Data: 19/9, overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 13.30 uur
Plaats: De Vroedschap 30
Gespreksleiding: dr. G. den Hartogh; predikant@ark-krimpen.nl