>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Eethuiscatechese

Evenals voorgaande jaren gaat ook dit jaar de Eethuiscatechese weer van start. Dit betekent dat eenmaal in de twee weken op maandagavond de jongeren in de middelbare school-leeftijd welkom zijn voor een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur, waarna we om 19.00 uur in groepen uiteen gaan om met elkaar het onderwerp van de week te bespreken. We lezen in de bijbel en doen soms een spelletje of kijken een klein filmpje ter ondersteuning van het onderwerp. De eerste avond van dit seizoen is op maandag, 16 september. Zoals altijd in de IJsseldijkkerk!