>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Verkoop Paaseitjes

Op zondag 31 maart worden er weer paaseitjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor een project uit het 40-dagentijdboekje, namelijk voor hulp aan kinderen in Rwanda die door oorlog of aids hun familie zijn verloren. Zij worden liefdevol opgevangen in pleeggezinnen en kunnen zo de trauma’s verwerken en verder met hun leven. Ook gaan ze naar school om een nieuwe toekomst op te bouwen. De eitjes kosten € 2,50 per zakje. Doet u mee deze kinderen te helpen op weg naar een nieuw bestaan? Namens de Z.W.O. commissie,
Maaike van Dongen en Jans Ritskes