>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Gedurende de laatste weken hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het “Samen in de Ark”-proces. Het proces belandt zo langzamerhand in een beslissende fase. In de komende vergadering van onze wijkkerkenraad zal mogelijk een besluit worden genomen over een verder samengaan met de Rank. In een gemeentevergadering welke zal worden gehouden op maandag 19 november a.s., aanvang 20.00 uur in de Ark, wil de kerkenraad u graag informeren over de stand van zaken.
Gezien het belang van het onderwerp gaat de kerkenraad er vanuit dat velen van u deze vergadering zullen bijwonen.
Tijdens deze vergadering zal ook het onderwerp “Vieringen Maaltijd van de Heer” op de agenda staan.
Mocht u de vergadering graag willen bijwonen maar heeft u geen vervoer laat u daardoor dan niet weerhouden maar neem even contact op met Kees Timmers, tel. 511289.