>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Bijbelkring

Vorig jaar is in de zomer gestart met een Zomer Bijbelkring. Na acht leuke en goed bezochte bijeenkomsten is besloten om de Bijbelkring voort te zetten.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en komt de Bijbelkring nog steeds bij elkaar.
Bij de Bijbelkring wordt stil gestaan bij een bepaald thema wat raakt aan de ‘grote’ vragen van het Christendom waarbij Bijbelteksten en Bijbelverhalen worden doorgetrokken naar het nu. Voor de komende periode zal het boekje Mensen van de weg als leidraad worden gebruikt om de avonden invulling te geven. Dit boekje steekt in bij vragen als: met wie verbind ik me? Hoe reageer ik op verlies? Hoe ga ik om met stress? In Mensen van de weg wordt in tien avonden onderzocht hoe Jezus het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij het verschil? En kunnen wij daar iets mee?
Zou je ook (een keer) willen deelnemen? Dat kan! De kring komt eens in de drie weken samen bij iemand thuis, meestal op woensdagavonden maar de avonden worden in overleg gepland. We starten om 20:00 uur. Mocht je meer willen weten dan kan je Onno en Magdalene Vliegenthart aanspreken of Marlous de Leeuw (marlous_deleeuw@hotmail.com).