>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Alle gemeenteleden worden hierbij door de wijkkerkenraad van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een gemeentevergadering welke gehouden zal worden op donderdag 19 april a.s. in de Ark. Een belangrijk onderwerp in deze vergadering zal zijn het “Samen in de Ark”-proces, waarover u elder op de website van de Ark een artikel aantreft van de hand van Cees Paul. De tekst van het advies dat door de werkgroep “Samen in de Ark” is uitgebracht alsmede het naar aanleiding hiervan door de AK genomen besluit kunt u vinden op de website van de Protestantse Gemeente Krimpen:
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180224_Advies_ werkgroep_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf
resp.
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180313_AK_besluit_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf
Mocht u van tevoren uw eventuele vragen al willen doorgeven dan kan dat via het e-mailadres scriba@ark-krimpen.nl. Uiteraard zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn om over andere onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. De kerkenraad hoopt dat velen van u / jullie deze vergadering zullen bijwonen.
Johan van der Niet