>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten (Ark, Rank en Wingerd) samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden (begin 2018 red.)heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht. U leest de samenvatting van het verslag op de pagina geschiedenis en organisatie op deze site, daar vindt u ook links naar het volledige verslag en het daaruit opgestelde actieplan van de AK.