>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

De actie “Samen kerken voor Oeganda” gaat steeds meer vorm krijgen. We hebben nu 17 deelnemers uit 5 kerken (de Ark, de Rank, IJsseldijkkerk, de Wingerd en de Ontmoetingskerk in Krimpen a/d Lek). Inmiddels is de reis naar het project Noah’s Ark Children’s Ministry in Mukono geboekt waar we 17 juli 2018 heen gaan.
We hebben een eigen website, www.kerkenvooroeganda.nl , een Facebook pagina en een mailadres info@kerkenvooroeganda.nl

Op dit moment zijn we druk met het organiseren van acties. De eerste actie loopt al. Bij Jumbo de Korf staat bij de flessenautomaat een bus waar je de flessenbonnetjes in kan doen. De opbrengst van al deze bonnetjes is voor onze actie. Voor de mensen die geen boodschappen doen bij de Jumbo komt er binnenkort een inzamelbus waarin je het geld kan doen van de flessenbonnetjes die ergens anders worden ingeleverd.
De eerstvolgende actie is een benefietconcert door kinderkoor De Regenboog op 17 juni. Tijdens dit concert zal een inzameling gehouden worden voor onze actie. Een geweldig gebaar van dit kinderkoor.
Als laatste wil ik nog een oproep doen voor sponsoring door bedrijven. Hebt u zelf een bedrijf en u wilt sponsoren of u weet een bedrijf dat hier open voorstaat stuur dan een mail naar info@kerkenvooroeganda.nl met de bedrijfsgegevens en wij zorgen voor een mooie sponsorbrief.

Het komende jaar zullen wij u op diverse manieren op de hoogte houden van onze acties.

In het Krimpens Kerkblad van 2 juni 2017 staat een interview met initiatiefnemer van de reis naar Oeganda Derk-Jan Raven. U kunt dit interview ook hier lezen.

Advertenties