>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Op de woensdagen in de adventstijd zijn er gezamenlijke avondgebeden in de kerken.
Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
Woensdag 27 november De Ark
Woensdag 4 december IJsseldijkkerk
Woensdag 11 december De Wingerd
Woensdag 18 december De Rank
Tijd: 19.15 – 19.45 uur
Samen willen we ons zo op een goede manier voorbereiden op het grote feest van Kerst door te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn.
Iedereen van harte welkom!

Hartelijk welkom bij de kerkdiensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar:

In de ochtenddienst om 10:00 uur gedenken wij in de dienst degenen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voorganger is dr. Gert den Hartogh. U kunt de dienst online meeluisteren.

De gezamenlijke avonddienst is een Krimpen Zingt Dienst in De Ark met ds. Louis Kruger als voorganger.  De dienst begint om 18:30 uur. U kunt de dienst online meeluisteren en de liturgie bekijken.

Het programma van de Raad van Kerken kunt u inzien via de link: Gids leerkringen Raad van Kerken.