>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Hartelijk welkom bij de kerkdiensten op deze zondag:

De ochtenddienst om 10:00 uur is de startdienst van de Bijbel Doe Dagen. Voorganger is ds. Machiel van der Giessen. U kunt de dienst online meeluisteren.

De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de IJsseldijkkerk waarin Ds. M.A.  Gouwens-de Gier uit Krimpen aan de Lek voorgaat. De dienst begint om 18:30 uur. U kunt de dienst online meeluisteren.

Vrijdagmorgen, 1 november a.s. om 10.00 uur wordt een begin gemaakt met het inrichten van de Ark ten behoeve van de boekenmarkt. Na het einde van de markt – zaterdag 2 november om 15.30 uur – moet de kerkzaal weer worden opgebouwd en bij deze werkzaamheden kunnen we nog wel een paar helpende handen gebruiken. Mocht u tijd en zin hebben om daarbij te helpen dan bent u van harte welkom. Bij voorbaat dank. Koert Verlind

Voor de 25e keer zijn er dit jaar in de herfstvakantie de Bijbel Doe Dagen. Het thema is dit jaar: FEEST!
De Bijbel Doe Dagen worden gehouden in de Ark en zijn voor alle kinderen van de basisschool.
Op zondag is de startdienst, daarin is iedereen welkom. Op maandag-, dinsdag- en woensdag-ochtend is er een programma voor de kinderen met veel muziek, zingen, toneel, bijbelverhalen, crea en voor groep 5-8 creatieve of sportieve workshops. Woensdagavond is iedereen welkom bij het slotfeest waarmee we de dagen afsluiten. Ook ouders en anderen zijn van harte welkom om als medewerker te helpen bij de Bijbel Doe Dagen. Gedurende de drie ochtenden is er crèche voor kinderen onder de 4 jaar. Kom je naar de Bijbel Doe Dagen? Kinderen en ouders kunnen zich opgeven via http://www.pknkrimpen.nl. Als je nog mer wilt weten, kun je mailen naar bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com.
Laten we er een feest van maken, voor de kinderen én medewerkers!

Zing je graag? Wil je meedoen aan een Kerstconcert? Maar wil je nog niet gelijk lid worden van een koor? Kom dan op projectbasis meezingen met Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices.
Op maandagavond repeteren wij in de achterzaal van De Ark. Onder leiding van dirigent Arie de Korte worden een aantal mooie kerstliederen ingestudeerd die wij tijdens “Kerstzang aan de IJssel” op zaterdag 14 december a.s. zullen uitvoeren. Ben je sopraan, alt, tenor of bas? Je bent van harte welkom.
De repetitie is van 19.30 tot 21.30 uur. (www.rivervoices.nl)

Het programma van de Raad van Kerken kunt u inzien via de link: Gids leerkringen Raad van Kerken.

 

klik op de afbeelding voor de volledige poster!!!

Graag nodigen we iedereen uit voor de grote zangavond op donderdag 31 oktober  2019 om 20.00 uur in kerkgebouw De Ark, Burgemeester Aalberslaan 43 te Krimpen aan den IJssel, waar vier koren die betrokken zijn bij de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel aan mee zullen werken, te weten:  de muziekgroep Vine, de mannengroep Laudate, het Krimpens Kerkkoor en het Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices. Het wordt een feestelijke avond waarop elk koor met zijn eigen kleur de liederen zal brengen.
Ook zullen we met alle koren en bezoekers samen zingen, begeleid door Arie de Korte op het orgel.
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. We staan in onze kerken stil bij de theoloog Bonhoeffer die 75 jaar geleden werd omgebracht omdat hij opkwam voor vrijheid. Hij sprak met vrijheid over zijn geloof en over de kracht die Christus’ inspiratie kan geven voor de hele samenleving, gelovig en ongelovig.
We laten ons deze avond aanspreken door deze geestkracht en spreken en zingen liederen, teksten en gebeden die daarvan getuigen. Zo vieren we  dit jaar feestelijk 31 oktober, de dag van de reformatie.
Van harte welkom namens de organisatie zangavond en de Algemene Kerkenraad

‘De Feesttas’

Zondag 1 september start het project ‘De Feesttas’. ‘De Feesttas’ is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse wijkgemeenten ‘de Ark’ en ‘de Rank’ uit Krimpen aan den IJssel, gesteund door plaatselijke ondernemers en is beschikbaar voor basisschoolkinderen van vier tot circa twaalf jaar die opgroeien in gezinnen met een erg klein inkomen uit Krimpen aan den IJssel. Lees meer over de Feesttas………….

Kerkkamp 2019!!

Klik voor de volledige poster!!

Boekenmarkt 2019

Oude boeken blijven geld waard.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse grote boekenmarkt die op 1 en 2 november 2019 in Krimpen aan den IJssel wordt gehouden, zijn in volle gang.

De komende periode volgen weer inleveravonden, houdt de agenda in de gaten!

U kunt dan uw oude boeken, LP’s , DVD’s en CD’s inleveren in De Ark.

Donderdagavond, 26 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur kunt u weer boeken, LP’s, CD’s en DVD’s inleveren in de Ark.

Evenals voorgaande jaren komt de opbrengst van de verkoop volledig ten goede aan goede doelen waaronder de stichting KIKA.

Bent u van plan boeken e.d. op te ruimen en hebt u daar niet de juiste bestemming voor gevonden?

Ze zijn meer dan welkom in de Ark.