>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Deze zondag is de zesde en laatste lijdenszondag ook wel Palmpasen genoemd. Het is binnen de gemeenten van protestantse origine gebruikelijk dat degenen die gedurende het voorgaande jaar belijdeniscatechisatie hebben gevolgd, op Palmzondag belijdenis van het geloof afleggen. Dit heeft te maken met de keuze die door hen gemaakt is: zoals de mensen in Jeruzalem – zonder zich dat op dat moment bewust te zijn – in feite voor de keuze werden gesteld, of ze voor of tegen Jezus waren, zo bekennen ook de belijdeniscatechisanten kleur. In de ochtenddienst die om 10:00 uur begint zal belijdenis van het geloof worden afgelegd door Wietze Miedema. Onze wijkpredikant dr. Gert den Hartogh gaat voor in deze dienst. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

De gezamenlijke  avonddienst vindt deze zondag plaats in De IJsseldijkkerk om 18:30 uur, deze dienst wordt geleid door Proponent A.Zeeman-van de Water uit Hoog Blokland  online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Donderdagavond 29 maart a.s. van 19.00 tot 20.30 uur is er weer gelegenheid om boeken/cd’s en LP’s af te geven in de Ark ten behoeve van de boekenmarkt die op 13 en 14 april 2018 weer zal worden gehouden. Wij hopen een groot aantal boeken te mogen ontvangen want de opbrengst van de verkopen zal worden besteed aan KIKA, Unicef, Edukans en Samen Kerken voor Oeganda.
Indien u fysiek niet in staat bent om de boeken af te leveren dan bestaat de mogelijkheid dat deze bij u worden afgehaald. Een telefoontje naar Rob van Deijk (521011) of Koert Verlind (516286) is dan voldoende.

Foto: de heren van Deijk en Verlind actief op de eerste inleveravond voor de boekenmarkt.

De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 27 maart a.s. een contactmiddag in De Ark, aanvang 14.00 uur. Een vrijwilliger van Natuurmonumenten komt naar Krimpen om een lezing en een beeldpresentatie te verzorgen over het onderwerp: “Leven met water”. Iedereen is van harte welkom.

Vijfde lijdenszondag 2018 Open deur; geloven is een levende relatie.
In het Johannes-evangelie lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik ben de deur voor de schapen.’ ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.’ Jezus wijst ons de weg naar waarachtig leven, een leven in liefde voor God en voor elkaar. In de schikking zien we een deuropening, als verwijzing naar Jezus. Het kleed over de tafel is paars, de kleur van de Veertigdagentijd, kleur van inkeer, soberheid, bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur heen, naar de toekomst. De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven. De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven. Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht! Achter het kozijn staan zes kaarsen, omdat het de 5de lijdenszondag is, zijn er 5 aan, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is. Jezus zegt; Ik ben de goede Herder! N.a.v. Ezechiël 34, Johannes 10 en 12.

klik op de afbeelding voor de volledige flyer