>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Diverse workshops naar keuze. Aanvang 19.30 uur.
In De Ark. De voorbereidingen voor een CREA-avond zijn in volle gang. We willen u alvast de datum doorgeven. Er kan die avond gekozen worden uit verschillende kleinere werkstukken met diverse materialen en technieken. Dit tegen kleine prijzen.
Hiervoor krijgt u een “strippenkaart” waarop u zelf kunt kiezen. Aan het eind van de avond wordt van uw keuze de totaal prijs berekend.
Kom alleen of kijk met wie u kunt komen: uw vriendin, buurvrouw, moeder, oma, (schoon) zus of (klein) dochter. Uiteraard voorzien wij u tot uiterlijk 22.00 uur gratis van koffie/thee met lekkers en zal er een hapje/drankje geserveerd worden. Het belooft een gezellige creatieve avond te worden, noteer snel
8 oktober in uw agenda. Meer informatie volgt. Heeft u vragen: mail naar crea.trudy@aim.com
Namens de creawerkgroep.
Deze morgen valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Missionaire Commissie van de PKN kerken te Krimpen aan den IJssel.

Hartelijk welkom bij de kerkdiensten op deze zondag:

In de ochtenddienst om 10:00 uur vieren we de Maaltijd van de Heer en gaat dr. Gert den Hartogh voor. U kunt de dienst online meeluisteren.

In de gezamenlijke avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet. De dienst vindt plaats in De Rank, voorganger is ds. M.D. van der Giessen. De dienst begint om 18:30 uur. U kunt de dienst online meeluisteren. 

 

Dat de Bijbel oorspronkelijk in het Hebreeuws/ Aramees en Grieks geschreven is, en in de loop der eeuwen vanuit die talen vertaald is, mag algemeen bekend worden verondersteld. Maar hoe komt het dat vertalingen soms zo enorm kunnen verschillen?
Als we ons daarin gaan verdiepen, blijkt dat het soms erg lastig is om een tekst uit het Oude of Nieuwe Testament goed weer te geven. Vandaar het idee om gewoon eens de koe bij de horens te pakken en het Marcusevangelie te gaan lezen. In het Nederlands – maar met de Griekse tekst ernaast. Dan zal blijken dat vertalen geen saai bureauwerk is, maar integendeel zeer dikwijls een bijzonder spannende en boeiende bezigheid.
(De keuze voor het Marcusevangelie is niet toevallig: in de eerste plaats is het het oudste evangelie, ten tweede het kortste en ten derde qua taal relatief makkelijk).
In principe zijn er vier data voorzien, maar mocht het enthousiasme zodanig blijken dat er behoefte is aan meer, dan is dat uiteraard geen probleem…
Data: de eerste dinsdag van de maand: 1/10, 5/11, 3/12 en 9/1 Tijd: 20.00 uur in De Ark. Gespreksleiding: dr. G. den Hartogh, predikant@ark-krimpen.nl.

Startzondag 15 september 2019 De verhalen in de bijbels in het bloemstuk, zijn zo belangrijk dat ze al duizenden jaren worden doorverteld.
Door de verhalen leer je God kennen en ontdek je hoe je met God kunt leven.
2019-09-15 startzondag. De verhalen van de Bijbel vormen samen een goed verhaal!”
De lampionnen geven de loop van het verhaal weer.
Door welk bijbels verhaal wordt u geraakt?

Zin in zingen? De repetities van het Christelijk Mannenkoor ‘De IJsselzangers’ zijn weer begonnen.
Het koor zingt onder leiding van dirigent Everhard Zwart een gevarieerd repertoire, zoals o.a. te horen was dit jaar tijdens het succesvolle Oranjeconcert met Petra Berger. In november werkt het koor mee aan een herdenkingsconcert en op zaterdag 14 december de mooie traditie van “Kerstzang aan de IJssel’ en in 2020 het Oranjeconcert. Wil je komen luisteren, meezingen, of (project) lid worden? Je bent van harte welkom! Het koor zingt op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Ark. Zie ook http://www.ijsselzangers.com

Na alweer een aantal jaren inmiddels niet meer weg te denken: de maandelijks terugkerende Volwassencatechese. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen is inmiddels behandeld, maar er zijn nog voldoende zaken waarover nagedacht kan worden! Zo beginnen we het nieuwe seizoen met de vraag, op welke manier de Gemeente van Christus Jezus in Nederland zich het beste kan voorbereiden op de toekomst.
We willen dit doen door terug te kijken naar het verleden en de vraag te stellen, wat we daarvan kunnen leren. – Om vervolgens zo de lijnen door te trekken naar het heden en, zo mogelijk, naar de toekomst! Over dit en andere onderwerpen willen we het komende seizoen weer van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom – ook wie niet eerder deelgenomen heeft!
Data: 19/9, overige data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld
Tijd: 13.30 uur
Plaats: De Vroedschap 30
Gespreksleiding: dr. G. den Hartogh; predikant@ark-krimpen.nl

Evenals voorgaande jaren gaat ook dit jaar de Eethuiscatechese weer van start. Dit betekent dat eenmaal in de twee weken op maandagavond de jongeren in de middelbare school-leeftijd welkom zijn voor een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur, waarna we om 19.00 uur in groepen uiteen gaan om met elkaar het onderwerp van de week te bespreken. We lezen in de bijbel en doen soms een spelletje of kijken een klein filmpje ter ondersteuning van het onderwerp. De eerste avond van dit seizoen is op maandag, 16 september. Zoals altijd in de IJsseldijkkerk!

Klik voor de volledige poster!!!

‘De Feesttas’

Zondag 1 september start het project ‘De Feesttas’. ‘De Feesttas’ is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse wijkgemeenten ‘de Ark’ en ‘de Rank’ uit Krimpen aan den IJssel, gesteund door plaatselijke ondernemers en is beschikbaar voor basisschoolkinderen van vier tot circa twaalf jaar die opgroeien in gezinnen met een erg klein inkomen uit Krimpen aan den IJssel. Lees meer over de Feesttas………….

Kerkkamp 2019!!

Klik voor de volledige poster!!

Het programma van het startweekend is bekend, en aanmelden is al mogelijk! Er is voor elk wat wils, zoals te lezen is in de folder. Het wordt vast en zeker een heel leuke, actieve dag, waar met elkaar kennis maken en bezig zijn de uitgangspunten zijn. De commissie kan echter wel van alles verzinnen, maar als u/jij er niet bij bent, is het allemaal voor niks bedacht! Schrijf je in, wacht niet te lang. Bij de workshops is de ruimte voor de hoeveelheid mensen beperkt en … wie het eerst komt, het eerst maalt!

Bekijk alles goed (klik voor de folder), maak een keus en geef je op. Dat kan online (klik hier) of via de folder die komende zondag uitgedeeld wordt.

Laten we er met elkaar een mooi weekend van maken!

Boekenmarkt 2019

Oude boeken blijven geld waard.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse grote boekenmarkt die op 1 en 2 november 2019 in Krimpen aan den IJssel wordt gehouden, zijn in volle gang.

De komende periode volgen weer inleveravonden, houdt de agenda in de gaten!

U kunt dan uw oude boeken, LP’s , DVD’s en CD’s inleveren in De Ark.

Donderdagavond, 26 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur kunt u weer boeken, LP’s, CD’s en DVD’s inleveren in de Ark.

Evenals voorgaande jaren komt de opbrengst van de verkoop volledig ten goede aan goede doelen waaronder de stichting KIKA.

Bent u van plan boeken e.d. op te ruimen en hebt u daar niet de juiste bestemming voor gevonden?

Ze zijn meer dan welkom in de Ark.