>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Het is vandaag de tweede Adventszondag!

De ochtenddienst om 10:00 uur is de tweede gezamenlijke ochtenddienst met De Rank in het kader van de voorbereiding van de verdere samenwerking. Machiel en Gert zijn gezamenlijk voorganger van deze dienst.  De dienst vindt plaats in de Ark. U kunt deze dienst ook online meeluisteren en de liturgie downloaden

De gezamenlijke avonddienst om 18:30 uur vindt plaats in de IJsseldijkkerk, voorganger is dr. Gert den Hartogh. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Klik hier voor de volledige flyer!

Bijbelkring

Vorig jaar is in de zomer gestart met een Zomer Bijbelkring. Na acht leuke en goed bezochte bijeenkomsten is besloten om de Bijbelkring voort te zetten.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en komt de Bijbelkring nog steeds bij elkaar.
Bij de Bijbelkring wordt stil gestaan bij een bepaald thema wat raakt aan de ‘grote’ vragen van het Christendom waarbij Bijbelteksten en Bijbelverhalen worden doorgetrokken naar het nu. Voor de komende periode zal het boekje Mensen van de weg als leidraad worden gebruikt om de avonden invulling te geven. Dit boekje steekt in bij vragen als: met wie verbind ik me? Hoe reageer ik op verlies? Hoe ga ik om met stress? In Mensen van de weg wordt in tien avonden onderzocht hoe Jezus het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij het verschil? En kunnen wij daar iets mee?
Zou je ook (een keer) willen deelnemen? Dat kan! De kring komt eens in de drie weken samen bij iemand thuis, meestal op woensdagavonden maar de avonden worden in overleg gepland. We starten om 20:00 uur. Mocht je meer willen weten dan kan je Onno en Magdalene Vliegenthart aanspreken of Marlous de Leeuw (marlous_deleeuw@hotmail.com).

Deze actie gaat binnenkort weer van start. U kunt post inleveren voor Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en Lekkerkerk. De kerstpost kan worden ingeleverd op de zondagen 9 en 16 december in de hal van de kerk. De kosten per poststuk bedragen € 0,55. Voor de bezorging zoeken wij nog bezorgers. U kunt zich hiervoor melden op de sorteeravonden in de Rank of bij een lid van de Z.W.O.commissie. De post wordt op de maandagen 10 en 17 december gesorteerd vanaf 19.30 uur. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de zorg voor jongeren en ouderen in Moldavië. Zullen wij met elkaar deze actie tot een succes maken, doet u mee?
Met een warme groet, Maaike van Dongen en
Jans Ritskes namens de Z.W.O. commissie

Ook dit jaar zijn er weer diverse interessante leerkringen in Krimpen:

Leerkringen 2018-2019

Ook dit seizoen is er weer Kliederkerk! Klik op de afbeelding voor de volledige flyer.

intro GebedskringKrimpenDe interkerkelijke gebedskring Krimpen komt  samen in de consistorie van de IJsseldijkkerk op iedere eerste en derde donderdag van de maand.  Anders dan andere jaren zal dit de eerste donderdag om 19:00 uur zijn en de derde donderdag om 20:00 uur! Hiermee geven we ouders van jongere kinderen de gelegenheid ook aanwezig te kunnen zijn op een tijd
die het beste bij hen past.