>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Komende zomer hoop ik met een groepje jongeren met Stichting Coming Home een week naar Roemenië te gaan om daar Roma kinderen te vertellen over God en ze een kans te geven om weer even kind te zijn. Om geld in te zamelen voor de programma’s verkopen we de enige echte Wilhelmina pepermunt. Een doosje kost maar €1,50 en voor € 5,- heeft u er al 4. Heel handig voor tijdens kerkdiensten bijvoorbeeld! Zondag 16 juni kunt u na de dienst in de hal één of meerdere doosjes kopen (of een eventuele donatie doen). Wilt u later nog pepermunten bestellen of een donatie doen? Laat het me dan weten! mariska.raven@hotmail.com
Mariska Raven, 06-30330676

Van harte willen wij u/jou uitnodigen voor de gezamenlijke gemeenteavond op maandag 17 juni in de Rank, aanvang 20.00 uur. Op deze gemeenteavond zal de Fusiecommissie haar bevindingen presenteren.

Eind vorig jaar is door de kerkenraden van de wijkgemeenten Rank en Ark het vertrouwen uitgesproken dat er voldoende basis is om beide gemeenten samen te laten gaan. De volgende stap was om de haalbaarheid te onderzoeken en de mogelijkheden voor de toekomst in kaart te brengen. Daartoe is, in samenspraak met de AK en het CvK een Fusiecommissie samengesteld met vertegenwoordiging uit beide gemeenten. De opdracht aan ons als Fusiecommissie was de besluitvorming inzake het samengaan voor te bereiden.

Vanaf februari zijn we aan de slag gegaan en is er veel werk verzet. We hebben geprobeerd beide gemeenten zoveel mogelijk te betrekken en te horen wat u belangrijk vindt. We hebben samen zondagen gevierd en uw mening gevraagd naar het verloop van de diensten. Er is gesproken over het Heilig Avondmaal en we hebben de tradities zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Al die bevindingen hebben we in een rapport vervat en nu is ons advies aan de kerkenraden gereed om aan te bieden.

Graag presenteren we de hoofdlijnen van het eindrapport aan u op de gezamenlijke gemeenteavond. Op deze avond zal het rapport worden aangeboden aan de voorzitters van de wijkkerkenraden. We hopen van ganser harte u op 17 juni in de Rank te mogen ontmoeten.
Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie / thee, waarna de gemeenteavond om 20.00 uur officieel geopend zal worden.

Deze zondag vieren we in beide diensten het Heilig Avondmaal!

De ochtenddienst (in de Ark) begint om 10:00 uur. Voorganger is dr. Gert den Hartogh. U kunt de dienst ook online meeluisteren en de liturgie bekijken.

De gezamenlijke avonddienst vindt om 18:30 uur plaats in de Rank, voorganger is dr. Gert den Hartogh. U kunt deze dienst online meeluisteren.

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in de Rehobothkerk, De Landerijen 1 te Krimpen aan den IJssel. De Nacht begint om 22.00 en duurt tot 06.00. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.
Neem voor vragen contact op met: Xander van Rijs.
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

Relaties staan onder druk in onze maatschappij. Ook
binnen de kerken is dit herkenbaar. Vandaar dat we
jullie willen attenderen op de ‘Houd me vast’ cursus
die, bij voldoende deelnemers, speciaal in Krimpen
aan den IJssel georganiseerd kan worden. Het
samen volgen van een versterkende huwelijkscursus
is een cadeau voor het hele gezin.
De ‘Houd me vast‘ cursus is geschikt voor stellen die
het contact met hun partner willen versterken of
verbeteren. De cursus is géén relatietherapie, maar
een educatief programma. In twee weekenden wordt
uiteengezet hoe bepaalde patronen kunnen ontstaan
van vechten, vluchten of bevriezen. Je leert
communiceren vanuit verlangen en krijgt handvatten
om negatieve patronen te doorbreken. Het boek ‘Met
jou en God verbonden’ van dr. Sue Johnson,
ontwikkelaar van Emotionally Focused Therapy,
wordt gebruikt als cursusmateriaal.
Data van de gehele cursus:
vrijdag 20 september 2019 – 19.00 uur – 21.45 uur
zaterdag 21 september 2019 – 9.30 uur – 16.00 uur
vrijdag 4 oktober 2019 – 19.00 uur – 21.45 uur
zaterdag 5 oktober 2019 – 9.30 uur – 16.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum de Tuyter (zaal 12)
Nachtegaalstraat 8 Krimpen aan den IJssel
Kosten: 300,– euro incl. BTW per echtpaar.
Betaling voor aanvang van cursus. Bij annulering na
21 augustus 2019 50% van het bedrag retour.
Inclusief: Kennismakingsgesprek (30 min. per
echtpaar), boek ‘Met jou en God verbonden’ Sue
Johnson, hand-out.
Exclusief: huurkosten locatie, koffie, thee, frisdrank,
lunch, overige versnaperingen (tussen 60 en 95 euro
per echtpaar)
Aantal deelnemers: Minimaal vijf echtparen,
maximaal acht echtparen.
Aanmelding: uiterlijk 15 juni 2019
Contactpersoon voor de cursus in Krimpen: Hilda
Pleijsier 06-30517772, hilda.pleysier@gmail.com
Vragen en/of opgeven bij de trainers:
Simone Baelde, Oliva therapie & coaching
06 51835389 http://www.praktijkoliva.nl
info@praktijkoliva.nl
Lizanne Kuipers, Cadans Maatschappelijk Werk
06 14216496 info@cadansmaatschappelijkwerk.nl

Klik op de afbeelding voor de volledige flyer!!

Boekenmarkt 2019

Oude boeken blijven geld waard.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse grote boekenmarkt die op 1 en 2 november 2019 in Krimpen aan den IJssel wordt gehouden, zijn in volle gang.

De komende periode volgen weer inleveravonden, houdt de agenda in de gaten! U kunt dan uw oude boeken, LP’s , DVD’s en CD’s inleveren in De Ark.

Evenals voorgaande jaren komt de opbrengst van de verkoop volledig ten goede aan goede doelen waaronder de stichting KIKA.

Bent u van plan boeken e.d. op te ruimen en hebt u daar niet de juiste bestemming voor gevonden?

Ze zijn meer dan welkom in de Ark.

Hoewel een beetje onder de radar gebleven is het wellicht toch een goed idee om op deze plaats iets te schrijven over de gespreksgroep die inmiddels al weer zo’n anderhalf jaar regelmatig samenkomt om allerhande onderwerpen met elkaar te bespreken. Een bont gezelschap – en dat niet alleen uit de Ark! – waarvan de samenstelling pittige en boeiende gesprekken garandeert! Het begrip ‘jongere’ heeft in deze context overigens vooral betrekking op de jeugdigheid van geest (en dus niet op leeftijd!). Dus: ongeacht of je 15, 50 of ouder bent, – mocht je je aangesproken voelen: laat het even weten aan Marlous de Leeuw of ondergetekende! In principe komen we eenmaal in de drie weken bij elkaar ten huize van Onno en Magdalene Vliegenthart, Ouverturelaan 95.

intro GebedskringKrimpenDe interkerkelijke gebedskring Krimpen komt  samen in de consistorie van de IJsseldijkkerk op iedere eerste en derde donderdag van de maand steeds om 19:00 uur.

GEBED VOOR DE GEMEENTE

Met grote regelmaat heeft u de afgelopen maanden kunnen horen en lezen over de ontwikkelingen binnen de PKN Krimpen aan den IJssel. Met name het fusieproces tussen Rank en Ark staat daarbij volop in de belangstelling. En misschien wordt wel eens de indruk gewekt dat dit een zaak is die zich voornamelijk op het niveau van kerkenraden en een aantal commissies voltrekt. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar, want als het gaat om een samengaan is de inbreng van iedereen van belang.

Heel concreet gaat het er dan om dat we ons ten diepste bewust zijn van het feit dat alle werkzaamheden binnen de Gemeente van Christus Jezus slechts dan kans van slagen hebben als ze gedragen worden door voortdurend gebed. En juist als er veel op het spel staat en veel mensen bij een zaak betrokken zijn is dit gebed eens te meer noodzakelijk! Niet voor niets houdt Paulus ons voor dat we moeten blijven bidden ‘zonder ophouden’ (I Thess 5: 17; vgl. Fil. 4: 6: ‘… laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’).

Het is om deze reden dat wij, als kerkenraden van Rank en Ark, iedereen van harte willen uitnodigen en oproepen om te bidden voor het fusieproces in het algemeen en voor de personen die erbij betrokken zijn in het bijzonder. Dat kan natuurlijk thuis, maar er is ook de mogelijkheid om dat samen te doen en wel door deel te nemen aan de gebedsgroep die al gedurende een aantal jaren binnen de PKN Krimpen aan den IJssel actief is. De deelnemers komen iedere 1e en 3e donderdag van de maand van 19.00 u. – 20.00 u. samen in de IJsseldijkkerk om te bidden voor de diverse wijkgemeenten in het algemeen en gemeenteleden die om welke reden dan ook extra aandacht behoeven, in het bijzonder.

Ook dit jaar zijn er weer diverse interessante leerkringen in Krimpen:

Leerkringen 2018-2019