>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

De ochtenddienst om 10:00 uur is ds. R. van Zwieten uit Amsterdam de voorganger. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

De gezamenlijke avonddienst om 18:30 uur vindt plaats in de IJsseldijkkerk, voorganger is ds. C. Baggerman. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

Ook is er een jeugddienst om 18:30 uur in de Rank voorganger is ds. Schaap uit Rotterdam en medewerking van de band Recall. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 29 januari a.s. een contactmiddag in “De Ark”, aanvang 14.00 uur. Schrijfster mevrouw Joke Verweerd uit Nieuw Vennep verzorgt een lezing en een presentatie over het onderwerp: “Kijken in de keuken van een schrijfster”. Iedereen is van harte welkom.

Op 19 januari 2019 gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Vanaf 19 januari valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Dit jaar hebben wij de actie in Krimpen aan den IJssel een speciaal motto gegeven:

Één euro per dag voor de kerk. Doet u mee?

Durven wij te geven? Wat je er ook van vindt: de boodschap in de bijbel is: God is niet krenterig maar royaal en God heeft er alles (‘zijn eniggeboren Zoon’) voor over dat wij het leven vinden in overvloed. Dit alles brengt ons zelf bij de vraag: als God zoveel over heeft voor de goede zaak, hoeveel hebben wij daar dan voor over? In de week van 28 januari 2019 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Tijdens de kerkdiensten op 3 februari 2019 maken wij de voorlopige resultaten bekend.

Klik op de afbeelding voor de volledige flyer!

De Ark is het van harte eens met ds. René de Reuver, de scriba van onze kerk: “Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord.”
De verklaring draagt op geen enkele positieve wijze bij aan het geloofsgesprek met en over al degenen die worstelen met vragen aangaande hun (seksuele) identiteit.

“Recht voor ogen”

Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen in Indonesië. De centrale Bijbeltekst van deze Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16 vers 10-20.

“Zoek het recht en niets dan het recht”

Indonesie; 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen.

Het motto eenheid in verscheidenheid is in Indonesië een bekend begrip. Maar die eenheid wordt bedreigd. Zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde, en het gat tussen rijken en armen wordt steeds groter. Daarnaast zet radicalisering de ene gemeenschap op tegen de andere.

De aangehaalde tekst uit Deuteronomium volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema zijn. Israël wordt daarin opgeroepen iedereen bij het feest te betrekken. Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van ‘inclusief feestvieren’, dwars  door de diversiteit van gemeenschappen heen. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

 

In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de IJsseldijkkerk, op zondag 20 januari. Deze dienst begint om 18.30 uur, en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema.

Deze gebedsbijeenkomsten, of avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur:

– op maandagavond 21 januari, in De Bron,   

– op dinsdagavond 22 januari in De Ark,

– op woensdagavond 23 januari De Wingerd ,

– op donderdagavond 24 januari in de Immanuelkerk,

– op vrijdagavond 25 januari in De Rank,

– op zaterdagavond 26 januari in De Bron

Piet Bogaards, namens de Raad van Kerken.

Als de Kerstviering en de Jaarwisseling weer voorbij zijn, begint het “gewone” leven weer. Dus ook de seniorenbijeenkomsten in de Ark.
Op woensdag 9 januari 2019 worden alle senioren van de Arkgemeente uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst, waar we deze keer in een gezellig samenzijn elkaar nieuwjaar wensen en er voor een kennisspel gezorgd wordt. Daarnaast zullen de traktaties niet ontbreken. Kortom het belooft weer een gezellige ochtend te worden. Aanvang 10.30 uur. Naast alle trouwe bezoekers verwachten we deze keer ook die senioren, die zich eigenlijk nog te jong voor deze bijeenkomsten voelen, maar toch wel de leeftijd er voor hebben. Allemaal hartelijk welkom!
Heeft u vervoer nodig, belt u dan naar 0180-520566 en het kan geregeld worden.
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey

intro GebedskringKrimpenDe interkerkelijke gebedskring Krimpen komt  samen in de consistorie van de IJsseldijkkerk op iedere eerste en derde donderdag van de maand steeds om 19:00 uur.

Bijbelkring

Vorig jaar is in de zomer gestart met een Zomer Bijbelkring. Na acht leuke en goed bezochte bijeenkomsten is besloten om de Bijbelkring voort te zetten.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en komt de Bijbelkring nog steeds bij elkaar.
Bij de Bijbelkring wordt stil gestaan bij een bepaald thema wat raakt aan de ‘grote’ vragen van het Christendom waarbij Bijbelteksten en Bijbelverhalen worden doorgetrokken naar het nu. Voor de komende periode zal het boekje Mensen van de weg als leidraad worden gebruikt om de avonden invulling te geven. Dit boekje steekt in bij vragen als: met wie verbind ik me? Hoe reageer ik op verlies? Hoe ga ik om met stress? In Mensen van de weg wordt in tien avonden onderzocht hoe Jezus het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij het verschil? En kunnen wij daar iets mee?
Zou je ook (een keer) willen deelnemen? Dat kan! De kring komt eens in de drie weken samen bij iemand thuis, meestal op woensdagavonden maar de avonden worden in overleg gepland. We starten om 20:00 uur. Mocht je meer willen weten dan kan je Onno en Magdalene Vliegenthart aanspreken of Marlous de Leeuw (marlous_deleeuw@hotmail.com).

Ook dit jaar zijn er weer diverse interessante leerkringen in Krimpen:

Leerkringen 2018-2019

Ook dit seizoen is er weer Kliederkerk! Klik op de afbeelding voor de volledige flyer.