>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Het is de derde zondag van Advent!

De ochtenddienst om 10:00 uur gaat ds. F. Wierdsma uit Rotterdam voor. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

De avonddienst om 18:30 uur is een gezamenlijke dienst in De Rank. Voorganger is ds. A.D.L Terlouw uit Bergschenhoek. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Bijbelkring

Vorig jaar is in de zomer gestart met een Zomer Bijbelkring. Na acht leuke en goed bezochte bijeenkomsten is besloten om de Bijbelkring voort te zetten.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en komt de Bijbelkring nog steeds bij elkaar.
Bij de Bijbelkring wordt stil gestaan bij een bepaald thema wat raakt aan de ‘grote’ vragen van het Christendom waarbij Bijbelteksten en Bijbelverhalen worden doorgetrokken naar het nu. Voor de komende periode zal het boekje Mensen van de weg als leidraad worden gebruikt om de avonden invulling te geven. Dit boekje steekt in bij vragen als: met wie verbind ik me? Hoe reageer ik op verlies? Hoe ga ik om met stress? In Mensen van de weg wordt in tien avonden onderzocht hoe Jezus het leven doorliep en welke keuzes hij maakte. Wat dreef hem? Hoe maakte hij het verschil? En kunnen wij daar iets mee?
Zou je ook (een keer) willen deelnemen? Dat kan! De kring komt eens in de drie weken samen bij iemand thuis, meestal op woensdagavonden maar de avonden worden in overleg gepland. We starten om 20:00 uur. Mocht je meer willen weten dan kan je Onno en Magdalene Vliegenthart aanspreken of Marlous de Leeuw (marlous_deleeuw@hotmail.com).

Deze actie gaat binnenkort weer van start. U kunt post inleveren voor Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en Lekkerkerk. De kerstpost kan worden ingeleverd op de zondagen 9 en 16 december in de hal van de kerk. De kosten per poststuk bedragen € 0,55. Voor de bezorging zoeken wij nog bezorgers. U kunt zich hiervoor melden op de sorteeravonden in de Rank of bij een lid van de Z.W.O.commissie. De post wordt op de maandagen 10 en 17 december gesorteerd vanaf 19.30 uur. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de zorg voor jongeren en ouderen in Moldavië. Zullen wij met elkaar deze actie tot een succes maken, doet u mee?
Met een warme groet, Maaike van Dongen en
Jans Ritskes namens de Z.W.O. commissie

Ook dit jaar zijn er weer diverse interessante leerkringen in Krimpen:

Leerkringen 2018-2019

Ook dit seizoen is er weer Kliederkerk! Klik op de afbeelding voor de volledige flyer.