>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

ARKRANK BERICHTEN

Door Corona komen verschillende zaken in een stroomversnelling in de samenwerking ARKRANK.

Facebook en Instagram
Zo is er sinds kort een ArkRank Facebookpagina en zijn we te vinden op Instagram . Iedere dag wordt hier ter bemoediging dagelijks een gebed, lied, gedicht of filmpje geplaatst. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Ook in deze tijd zijn we niet alleen.

Nieuwsberichten
Om de nieuwsberichten te stroomlijnen en met duidelijk informatie in deze roerige tijd te komen is er alleen nog maar een gezamenlijke ARKRANK nieuwsbrief. De volledige versie wordt per email verspreid onder geabonneerden en in verkorte versie gepubliceerd op de Rankwebsite die dienst doet als ARKRANK website.

Dat houdt ook in dat op deze website van de Ark geen nieuwe berichten meer worden geplaatst. Wel kunt u hier in de rechter kolom snel naar de uitzendingen van kerkdiensten. Voor alle actualiteiten van de ARKRANK wijkgemeente gaat u dus naar de Rankwebsite die dienst doet als ARKRANK website