>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

De ochtenddienst is een ontmoetingsdienst en begint om 10:00 uur, maar vanaf 9:50 uur worden er al liederen gezongen. Voorganger is Ds. Wim Scheltens uit Lunteren Thema: “Goed dat de Geest er is”. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.De gezamenlijke avonddienst om 19:30 uur vindt plaats in de IJsseldijkkerk. Voorganger is ds. L. den Breejen uit Delft en het Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel verzorgt een muzikale bijdrage. U kunt deze dienst ook online meeluisteren.

Van harte welkom om deze diensten met ons te vieren!

Pinksteren 2018: Wij hebben de Pinkstervlammen verbeeld in dit bloemstuk, en hopen dat het u ook inspireert. Inspiratie betekent: Goddelijke ingeving. Wij zingen: “Hoor Heilige geest, wij roepen u. Wees aanwezig in het woord.” De bijbel ligt open, ontvang en hoor zijn woord en de Heilige Geest zal u levenwekkende kracht geven. Zoals Sifra ook de doop ontvangt en een kind van God is. De rode vazen en het geel, oranje boeket verbeelden de vuurtongen van de Heilige Geest. De klimop als beeld van trouw en verbondenheid.
Geest van hier boven, leer ons geloven en ……. beziel ons!
Geïnspireerd door Genesis 1, Psalm 87 en Handelingen 2.

 Wilt u wat betekenen voor een ander? De medewerkers van Tiendhove zijn heel blij met uw hulp en onze bewoners met uw aandacht!

Wat kunt u voor ons betekenen?

  • Aanwezig zijn op de woongroep om te helpen bij de activiteiten rondom ontbijt en koffie-uurtje.
  • Koken van een gezonde en volwaardige warme maaltijd op de woongroep.

Bovenstaande hulpvraag vooral ook in het weekend.

  • Helpen op vrijdagochtend bij de wekelijkse kerkdienst.
  • Assisteren op de Dagbesteding bij de activiteiten.
  • Ondersteuning bij activiteiten met de bewoners, zoals bloemschikken, uitje naar de markt op dinsdag, wandelen etc.

U kunt met uw vragen of aanmelding terecht bij Anja Rietveld, coördinator vrijwilligers,

via 06 – 20249566 of e-mail: a.rietveld@leliezorggroep.nl.

 

 

De kaartverkoop is gestart voor het jubileumconcert van kinderkoor De Regenboog. Zaterdag 16 juni om 15.30 uur geven zij een spetterend concert voor jong en oud in De Ark. De kaarten kosten slechts € 7,50 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar, en zijn te bestellen via jubileum@ikkderegenboog.nl of te koop bij Brugzicht Boeken & Muziek. Het kinderkoor hoopt iedereen te mogen verwelkomen op dit feestje t.g.v. hun 10-jarig bestaan.

In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten (Ark, Rank en Wingerd) samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden (begin 2018 red.)heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht. U leest de samenvatting van het verslag op de pagina geschiedenis en organisatie op deze site, daar vindt u ook links naar het volledige verslag en het daaruit opgestelde actieplan van de AK.